Mezinárodní kamionová doprava

Důvody proč využít našich služeb:

  • vlastní vozový park čítající 230 vozidel
  • průměrné stáří vozového parku cca 2 roky (výměna tahačů každé 4 roky)
  • mnohaleté zkušenosti s přepravou zboží v rámci EU i mimo ni

(Norsko, Švýcarsko, Balkán)

  • spolehlivost a flexibilita ( zkušený a motivovaný personál)
  • dostupnost dispečerů 24 hod denně, 7 dní v týdnu

Zajistíme přepravu po celé Evropě

Zajišťujeme mezinárodní kamionovou dopravu po celé Evropě, máme mnohaleté zkušenosti v oblasti kamionové dopravy i logistiky, včetně kvalitního a moderního vozového parku. Odborně vyškolený personál a profesionální řidiči Vám zajistí všechny námi nabízené služby na vysoké úrovni.

Divize nákladní dopravy provozuje cca 230 nákladních vozidel značky MAN přizpůsobených pro mezinárodní dopravu a splňujících předpisy EURO 6. Průměrné staří tahačů je méně než dva roky.

Všechna vozidla jsou vybavena moderními technologiemi, mezi které patří zejména:

  • řídící dopravní systém Echotrack, který umožňuje sledování a zefektivnění řízení, optimalizaci provozu dopravy a 24 hodinové hlídání všech našich vozidel
  • online komunikace s dispečinkem a zákazníkem
  • používáme kvalitní pohonné hmoty

Fotogalerie mezinárodní kamionové dopravy:

Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu všech našich poskytovaných služeb. Dodržujeme systém trvalého zvyšování kvality a jakosti poskytovaných služeb systémem jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001. Investujeme do nové, kvalitní dopravní techniky i odborného zaškolení řidičů a personálu. Jsme oprávněni převážet chemické látky, potraviny (systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000), krmiva (certifikát pro silniční přepravu krmiv dle GMP+ B4.1)

Zároveň bereme ohled na ochranu životního prostředí (systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 pro zlepšení systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí) a bezpečnost všech dalších účastníků silničního provozu. Jsme si vědomi své plné odpovědnosti za přepravovaný náklad a za případné vzniklé škody při přepravě podle mezinárodní úmluvy CMR. Náklad (zboží) je pojištěn pro případ odcizení, poškození nebo zničení.

Pojistná částka je pro území Evropy sjednána do výše 600 000 EUR.

Vaše zboží bude s naší pomocí dopraveno rychle, bezpečně a profesionálně do celé Evropy.

Kontakty na divizi nákladní dopravy:

Otakar Fischer vedoucí střediska nákladní dopravy+420 389 009 136, +420 606 747 776
Ing. Petr Táborský obchodní manažer nákladní dopravy+420 389 009 138